Tre ting du skal vide om EU politik
Indlæg på D825

Tre ting du skal vide om EU politik

Den Europæiske Union er en politisk og økonomisk union af 28 medlemslande, som alle er suveræne nationer. EU blev skabt for at bygge et forenet Europa efter Anden Verdenskrig.

Europa-Parlamentet er det eneste direkte valgte organ i EU med 751 MEP'er, der repræsenterer hvert medlemsland. Europa-Kommissionen er den udøvende gren af EU, der består af en præsident og 27 kommissærer.

Hvad er Brexit?

Brexit er en betegnelse for Storbritanniens udtræden af EU.

Storbritannien stemte for at forlade EU i juni 2016 efter en højprofileret kampagne. Premierminister David Cameron, der gik ind for at blive i EU, trådte tilbage efter afstemningen. Dette førte til et valg, hvor Theresa May blev premierminister ved at love at levere Brexit.

Den britiske regering har forhandlet med andre lande og institutioner om, hvad der vil ske, når de rejser. For nylig har de diskuteret, hvilken slags handelsaftale de ønsker med Europa, og hvor mange penge de skal indbetale til EU-midler som en del af enhver aftale.

Hvad er forskellen mellem et EU-medlem og et ikke-EU-medlem?

Den Europæiske Union er en politisk og økonomisk union af 28 medlemslande. EU styres af Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

Forskellen mellem et EU-medlem og et ikke-EU-medlem er, at ikke-EU-medlemmer ikke er så involveret i beslutningstagning som EU-medlemmer. De kan ikke stemme om foreslåede love eller politikker.

Hvorfor er det vigtigt at være EU-medlem?

Den Europæiske Union er den største økonomiske og politiske union på planeten. Som EU-medlem kan lande handle med hinanden uden told. De har også den samme pengepolitik. Det betyder, at de alle bruger euroen som deres valuta.

Læs mere på Graenselandsportal.dk.

At være EU-medlem betyder også, at landene er en del af et indre marked for varer, tjenester, kapital og mennesker. Det er det, der gør det så attraktivt at være EU-medlem, fordi det giver mulighed for fri bevægelighed for personer, varer og tjenester inden for Europa uden begrænsninger eller tariffer.

Hvordan fungerer EU?

Den Europæiske Union (EU) er en politisk og økonomisk union af 28 medlemslande. EU sporer sin oprindelse fra Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, der blev oprettet i 1951 af seks lande: Belgien, Frankrig, Vesttyskland, Italien, Luxembourg og Holland.

EU har fire hovedinstitutioner: Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol.

Parlamentet vælges hvert femte år af borgere i hele Europa; den kan godkende eller afvise alle lovforslag fra Kommissionen.

Rådet består af ministre fra hvert medlemsland; den vedtager lovgivning og giver input til andre spørgsmål.

Kommissionen udpeges af medlemmer til at foreslå nye politikker eller initiativer; den gennemfører også beslutninger truffet af andre institutioner.

Hvilke lande er med i EU?

Den Europæiske Union er en regional økonomisk og politisk union bestående af 28 lande.

EU har en befolkning på over 510 millioner mennesker, den største i verden.

Det er verdens næststørste økonomi med et nominelt BNP på 18,2 billioner amerikanske dollars i 2016.

EU har et anslået BNP per capita (PPP) på 37.000 dollar, hvilket er det højeste i verden.

Hvad er fordele og ulemper ved at være i EU?

EU tilbyder en masse fordele for sine borgere. Det har et fælles marked, som er et frihandelsområde uden told eller afgifter mellem de lande, der er en del af det. EU har også skabt mange love, der fremmer beskyttelsen af forbrugere, arbejdstagere og miljøet.

Der er dog også nogle ulemper ved at være i EU. For eksempel er det ikke let at komme ind i EU, hvis du kommer fra et land uden for Europa. Og når du først kommer ind, skal du følge alle deres regler og bestemmelser, som måske ikke giver mening for dig, hvis du ikke bor der.