Dokumenter

“Dansk Lokomotiv Tidende”

I denne artikel fra Lokomotivpersonalets Fagforeningsblad “Dansk Lokomotiv Tidende”, kan man få et indtryk af blandt andet personalets opfattelse af de forbedringer, som ombygningen af D maskinerne, fra D II, til D IV medførte.

Tak til Carsten Jokumsen, Dansk Jernbaneforbund for tilladelse til at bruge artiklen her.

 

Reparationsbogen

I løbet af det næste års tid, vil vi løbende lægge uddrag af Reparationsbogen for D 825 op her på siden. For de interesserede kan der hentes mange oplysninger ud af disse sider. Tak til John Armstrong, Museumstog, for fremskaffelse af Reparationsbogen.