Baggrund

Velkommen!
Igennem efterhånden mange år har det været et stort ønske blandt mange af landets jernbane interesserede, igen at kunne opleve et levende eksemplar af et af mest udbredte og kendte danske damplokomotiver, nemlig D maskinen.

Undertegnede har siden 1999 ad forskellige veje forsøgt at skabe mulighed for at istandsætte Lokomotiv D 825, som har ført en passiv tilværelse i Dansk Jernbane Klub, siden den forlod Østsjællandske Jernbane Klub i 1987.

Hvorfor?
Dansk Jernbane Klub er i besiddelse af 2 af de i alt 5 bevarede D maskiner, nemlig søstermaskinerne 825 og 826. Af disse 2 maskiner er 825 den teknisk set bedste, hvorfor den er et naturligt valg i forhold til at begrænse den fysiske og økonomiske opgave mest muligt.

Hvem?
En gruppe medlemmer fra forskellige Baneforeninger under DJK, besluttede i begyndelsen af 2011 at undersøge muligheden for at gennemføre en revision af Lokomotiv D 825, hvilket skulle vise sig at være en større organisatorisk opgave, da DJK ikke lige er gearet til den slags initiativer.

Gruppen nedsatte en selvbestaltet arbejdsgruppe, og efter en lang række møder og diskussioner, med såvel Hovedbestyrelsen for Dansk Jernbane Klub, som med flere af de herunder hørende Baneforeninger, endte forhandlingerne ud med en aftale mellem Limfjordsbanen og arbejdsgruppen.

Hvordan?
Der er indgået en aftale med Bestyrelsen for Limfjordsbanen, som indebærer at Limfjordsbanen er operatør og stiller værkstedsforhold til rådighed for projektet, mod at projektet er selvfinansierende, således det ikke belaster økonomien for den øvrige del af Limfjordsbanen.

Hvad skal der ske?
Den første opgave bliver at tilvejebringe en økonomisk ramme på 50.000,- Når dette mål er nået, sættes arbejdet igang. Indenfor denne beløbsramme, vil det være muligt dels at få lokomotivet transporteret til Aalborg, dels at gennemføre den nødvendige kedelrevision, dels at foretage overfladebehandling af undervognen, det vil sige sandblæsning og lakering, samt metallisering af cylinderblokkene.

Der rådes allerede over kedelrør og en mængde andre nødvendige materialer til arbejdet, og maskinen er minutiøst gennemgået, og det vurderes at lokomotivet kan bringes i køreklar stand for ca. 250.000,-

Vi vil i den kommende tid løbende orientere om fremdriften i planerne på denne side og i andre medier, samt opfordre øvrige der er interesseret i vores mål til at bidrage til projektet, som i omfang er ganske rimeligt og overskueligt.

Vi håber, at mange vil have lyst til at støtte op om vores projekt.

God læselyst!

Med Venlig Hilsen
Glenn Olsen